Podaci o emitentu

Adresa SRPSKIH VELIKANA 14
79000 PRIJEDOR
Telefon / Faks 052 231 349/052 231 176
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 100 3 103 6,70 0,42 7,12
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 20,02 0,00 20,02
> 25% 1 0 1 72,85 0,00 72,85
UKUPNO 102 3 105 99,58 0,42 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STJEPANOVIĆ MARKO 72,85471372,854713
TRGOPROMEX DOO MRKONJIĆ GRAD 20,02341220,023412
DAVIDOVIĆ NEĐELJKO 0,2684750,268475
ŽEŽELJ BOŽO 0,2684750,268475
ŠARIĆ RADAN 0,2305610,230561
LAJŠIĆ ĐURAĐ 0,1955270,195527
ZRNIĆ DRAGAN 0,1809290,180929
DEJANOVIĆ DEJAN 0,1809290,180929
MARIĆ MILOMIRKA 0,1809290,180929
SURTOV RADOVAN 0,1750900,175090

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata