Podaci o emitentu

Adresa KARAKAJ BB
75400 ZVORNIK
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 339 0 339 8,30 0,00 8,30
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 91,70 0,00 91,70
UKUPNO 341 0 341 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
CVJETINOVIĆ GOJA 45,85226845,852268
CVJETINOVIĆ KRSTO 45,85222945,852229
KRSTOVIĆ SRĐAN 0,0794210,079421
KRSTOVIĆ ZORAN 0,0794210,079421
KRSTOVIĆ PETAR 0,0794210,079421
RADIĆ DRAGIŠA 0,0794210,079421
KOSTIĆ LJUBIŠA 0,0744050,074405
RADULOVIĆ GORAN 0,0647280,064728
STOJANOVIĆ ČEDO 0,0621420,062142
RAHMANOVIĆ ADEM 0,0566170,056617

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata