"HPK" hemijska prerada kukuruza a.d. Draksenić, Kozarska Dubica - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Draksenić bb
Telefon + 387 52 443 861
Web
Email hpk@mediaproline.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 711 16 727 30,82 0,59 31,42
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 68,58 0,00 68,58
UKUPNO 712 16 728 99,41 0,59 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 68,58093468,580934
PREF AD BANJA LUKA 4,1000014,100001
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 4,0279914,027991
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 3,6140043,614004
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 2,9323782,932378
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 1,9999981,999998
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 0,5343810,534381
NEŠIĆ SAVA 0,2407720,240772
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 0,2045690,204569
KONDIĆ MILAN 0,1821700,182170

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vojo Pavičić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata