Podaci o emitentu

Adresa KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 60
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 218 723/051 218 724
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 16.9.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 9.644 6 9.650 12,70 0,01 12,71
5%-10% 1 2 3 6,15 15,12 21,27
10%-25% 0 1 1 0,00 24,55 24,55
> 25% 0 1 1 0,00 41,46 41,46
UKUPNO 9.645 10 9.655 18,85 81,15 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.9.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
I.F. PROPERTY INVEST LIMITED 41,46314541,463145
ASSET INVESTMENT N.V. CURACAO,AN 24,54988924,549889
NISICOMIR LIMITED 8,9778328,977832
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 6,1501296,150129
TRESTANA LTD 6,1461906,146190
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 3,7151313,715131
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 1,1208401,120840
KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA 0,1347390,134739
ADRIATIC INVESTMENT KONSALTING AD BANJA LUKA 0,0640440,064044
MILAKOVIĆ ZORAN 0,0490760,049076

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslava Pijetlović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Krnjajić predsjednik
Vladimir Krnjajić član
Gojko Janković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]