Fabrika hidrauličnih dizalica "HIDRAULIK" a.d. Kneževo - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Rajka Dukića bb
Telefon + 387 51 891 100
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 28.9.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 23 0 23 26,80 0,00 26,80
5%-10% 2 0 2 14,96 0,00 14,96
10%-25% 2 0 2 28,24 0,00 28,24
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 28 0 28 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 28.9.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STJEPANOVIĆ MARKO 29,99978229,999782
TRKULJA MILAN 18,23652218,236522
PREF AD BANJA LUKA 10,00001310,000013
TODOROVIĆ ĐOKO 9,9630289,963028
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000065,000006
STANKOVIĆ RADISLAV 2,5424272,542427
ĐURANOVIĆ TIHOMIR 2,5424272,542427
GOJKOVIĆ JELENKO 2,3868092,386809
GOJKOVIĆ NEDELJKO 2,3608302,360830
MIROŠLJEVIĆ KOSTA 2,2052112,205211

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće kao AD egzistira od 01.01.1990. godine. Bavi se proizvodnjom hidrauličnih dizalica, mašina i opreme.

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vlajko Gurešić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata