Akcionarsko društvo za turizam i liječenje "GUBER" Srebrenica

Podaci o emitentu

Adresa Crni Guber bb
Telefon + 387 56 440 488
Web www.termeguber.com
Email guberferroaque@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.3.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 280 1 281 5,81 0,02 5,83
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 94,17 0,00 94,17
UKUPNO 281 1 282 99,98 0,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.3.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
RATKOVAC JOVAN 94,17081694,170816
VASIĆ DRAGAN 0,0959680,095968
NEĐIĆ NOVAK 0,0775150,077515
VUJADINOVIĆ MILINKO 0,0756510,075651
NOVAKOVIĆ RADO 0,0689050,068905
BUNJEVAC SLAĐANA 0,0689050,068905
VUKAJLOVIĆ LJUBO 0,0670410,067041
ILIĆ ZORAN 0,0615020,061502
VASIĆ MIRA 0,0596650,059665
VUKOSAVLJEVIĆ MILENIJA 0,0584310,058431

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1951. godine. Bavi se medicinskom rehabilitaciom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Marica Davidović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Duška Kopustenjski predsjednik
Željko Čivčić zamjenik predsjednika
Janja Bjelošević- Svitlica član
Marica Davidović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata