Podaci o emitentu

Adresa M. OBRENOVIĆA BB
79101 PRIJEDOR
Telefon / Faks 052 238 222/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 547 0 547 10,42 0,00 10,42
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 14,88 0,00 14,88
> 25% 1 0 1 74,70 0,00 74,70
UKUPNO 549 0 549 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD PRIJEDOR 74,70040174,700401
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 14,88200214,882002
JEŽ ĐORĐO 0,2037420,203742
VILA RANKO 0,1291180,129118
PAČARIZ DIANA 0,1195450,119545
BABIĆ MLADEN 0,1134080,113408
JURIŠIĆ BORO 0,1070260,107026
JAGODIĆ SPOMENKO 0,0976980,097698
KOVAČEVIĆ MIROSLAV 0,0976980,097698
MUTIĆ DRAŠKO 0,0949980,094998

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata