Podaci o emitentu

Adresa KRALJA PETRA PRVOG BB
74270 TESLIĆ
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 327 3 330 14,19 0,05 14,24
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 85,76 0,00 85,76
UKUPNO 328 3 331 99,95 0,05 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUKOVIĆ MILORAD 85,75783185,757831
COLJA NINOSLAVA 0,4739230,473923
GAVRIĆ DANKO 0,1691990,169199
TRIVUNČEVIĆ BOŠKO 0,1343290,134329
RADIĆ MILE 0,1317530,131753
RISTIĆ JOVO 0,1266000,126600
VUKOVIĆ MILORAD 0,1266000,126600
CVIJANOVIĆ STANKO 0,1188720,118872
MARKOVIĆ PETAR 0,1188720,118872
VIDOVIĆ MILOMIR 0,1188720,118872
JELIĆ LJUBO 0,1188720,118872
RISTIĆ ILIJA 0,1188720,118872
ĐURIĆ MILOMIR 0,1188720,118872
NEDIĆ KRUNISLAV 0,1188720,118872
NEDIĆ DRAGAN 0,1188720,118872
STANKOVIĆ ZORAN 0,1188720,118872

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Vuković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Vuković predsjednik
Branko Lukić član
Dejana Despić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata