Podaci o emitentu

Adresa VIDOVDANSKA 59
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 218 246/051 218 342
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 493 6 499 22,75 4,37 27,13
5%-10% 2 0 2 11,98 0,00 11,98
10%-25% 4 0 4 60,90 0,00 60,90
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 499 6 505 95,63 4,37 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BOB DOO BANJA LUKA 18,40327818,403278
DUŠANIĆ PETAR 16,24516416,245164
VIDOVIĆ NIKOLA 15,99977515,999775
IVANKOVIĆ GOSTIMIR 10,24978710,249787
METAL AD BANJA LUKA 6,6417536,641753
PREF AD BANJA LUKA 5,3340325,334032
JOTANOVIĆ ANĐELKO 3,8446843,844684
DRAGOSAV ALEN 3,8047763,804776
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,6670162,667016
KOMPANIJA DUŠANIĆ 2,4208752,420875

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Brane Milošević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Kukavica predsjednik
Vladan Kos zamjenik predsjednika
Danica Berberović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ljubiša Babić predsjednik
Ranko Šipka član
Slaven Milićević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata