Građevinsko preduzeće "GRADNjA" a.d. Mrkonjić Grad

Podaci o emitentu

Adresa Ulica Boraca srpskih 12
Telefon + 387 50 211 271
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 342 0 342 19,91 0,00 19,91
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 2 0 2 40,09 0,00 40,09
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 346 0 346 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KURIDŽA RUŽICA 30,00000630,000006
RUŽIČIĆ BRANISLAV 24,84450424,844504
MIRKOVIĆ BANE 15,24271215,242712
PREF AD BANJA LUKA 9,9999829,999982
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9980824,998082
KOJIĆ MOMČILO 0,1629410,162941
ĐURANOVIĆ ILE 0,1573610,157361
MILANOVIĆ MIRKO 0,1517220,151722
SOLDAT NEĐO 0,1460830,146083
PISARIĆ ILIJA 0,1460830,146083

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vaso Kuridža direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mirko Milanović predsjednik
Drago Pavlović član
Živko Jarić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Bosiljka Rudić predsjednik
Mirjana Zeljković član
Svetozar Radulović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata