Podaci o emitentu

Adresa SVETOG SAVE 84
75420 BRATUNAC
Telefon / Faks 056 881 208/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 9 0 9 9,32 0,00 9,32
5%-10% 2 0 2 14,99 0,00 14,99
10%-25% 1 0 1 10,69 0,00 10,69
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 13 0 13 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA BRATUNAC 65,00340165,003401
RISTANOVIĆ MILIVOJE 10,68952810,689528
VUČIĆ DUBRAVKO 8,7226028,722602
JOVANOVIĆ RADISLAV 6,2640946,264094
MIHAJLOVIĆ SINIŠA 3,2632953,263295
ĆIRKOVIĆ RADIVOJE 1,6698291,669829
PERIŠIĆ BOŽO 1,6698291,669829
PETROVIĆ DEJAN 0,8346160,834616
JUROŠEVIĆ PAVLE 0,7624300,762430
PETROVIĆ SIMICA 0,3627210,362721
ILIĆ STOJA 0,3627210,362721

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je nastalo izdvajanjem iz JOD KP ¨RAD¨ Bratunac 01.01.2002. godine. Kao akcionarsko preduzeće egzistira od 22.09.2003. godine. Bavi se odvozom otpadaka, kao i održavanjem čistoće grada. Poslije negativnog poslovanja 2003. i 2004. godine, u 2005. godini preduzeće je poslovalo sa pozitivnim rezultatom.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milkica Čučić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nikša Pačavra predsjednik
Sofija Prodanović član
Milivoje Ristanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata