Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Vidovdanska br. 2
78000 Banja Luka
Telefon / Faks 051/334-716/051/222-111
Web www.irbrs.org
Email kontakt@irbrs.org
Emisije emitenata

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Dražen Vrhovac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata