"FAMOS-FABRIKA MOTORA SARAJEVO" a.d. za pro.motora, mjenjača, unutr. i spoljnu trg. i usl. I. Sarajevo

Podaci o emitentu

Adresa Stefana Nemanje 7
Telefon + 387 57 342 683
Web
Email sfamos@paleol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 215 15 230 16,66 0,32 16,98
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 32,62 0,00 32,62
> 25% 1 0 1 50,40 0,00 50,40
UKUPNO 218 15 233 99,68 0,32 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 50,40145650,401456
PREF AD BANJA LUKA 21,58480721,584807
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE 11,03167211,031672
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 4,5758234,575823
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,9191472,919147
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 2,2890152,289015
JAVNA USTANOVA JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU 1,5751881,575188
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 0,8110650,811065
ŽIGON IZTOK 0,1390710,139071
LALIĆ DEJAN 0,0632680,063268

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja motora, mjenjača i komponenti motora i mjenjača za privredna vozila. Uslužna djelatnost je remont montora i mjenjača, usluge alatnice i maloprerađivačke usluge.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Risto Dabić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mirko Dobrnjac predsjednik
Žarko Elez zamjenik predsjednika
Dragana Šarenac član
Mihajlo Parađina član
Slavo Krajišnik član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata