Podaci o emitentu

Adresa NIKOLE TESLE 23
74101 DOBOJ
Telefon / Faks 053 242 180/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 136 0 136 43,53 0,00 43,53
5%-10% 0 1 1 0,00 9,47 9,47
10%-25% 2 0 2 47,00 0,00 47,00
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 138 1 139 90,53 9,47 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TODIĆ BRANKA 24,95099624,950996
FORST-EXPORT-IMPORT DOO TESLIĆ 22,04946422,049464
ELECOM SISTEM DOO BEOGRAD 9,4726919,472691
MARJANOVIĆ MLAĐEN 3,0927093,092709
GLIGORIĆ SLOBODAN 1,4101111,410111
STOJANOVIĆ PERO 0,9633860,963386
BUJADNJAK ŽARKO 0,9573360,957336
ŠAŠLIĆ BRANKO 0,9382180,938218
BEŠLAGIĆ MUNEVERA 0,9367660,936766
SERDAREVIĆ ZORAN 0,9183750,918375

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata