ŽGP Akcionarsko društvo za građevinarstvo "DOBOJ" Doboj

Podaci o emitentu

Adresa Cara Dušana bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 259 0 259 37,25 0,00 37,25
5%-10% 3 0 3 26,23 0,00 26,23
10%-25% 2 0 2 36,52 0,00 36,52
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 264 0 264 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
RAĐA MIODRAG 18,49951318,499513
GAJIĆ PETAR 18,02151318,021513
VASIĆ MIRA 9,8656009,865600
TODOROVIĆ ZDRAVKO 8,4016008,401600
PREF AD BANJA LUKA 7,9649847,964984
RAĐA VOJISLAV 4,9518664,951866
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,9824923,982492
BOŽIĆ RAJKO 2,4713252,471325
VIDOVIĆ BOŽIDAR 0,7324520,732452
LAZIĆ DRAGAN 0,6200450,620045

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vojislav Rađa direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Rađa predsjednik
Mira Vasić zamjenik predsjednika
Petar Gajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Siniša Aleksić predsjednik
Dragan Mikerević član
Miloš Stajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata