Podaci o emitentu

Adresa ŠABAČKIH ĐAKA 1
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks 055 210 477/055 210 941
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 109 0 109 21,54 0,00 21,54
5%-10% 1 0 1 9,22 0,00 9,22
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 69,23 0,00 69,23
UKUPNO 111 0 111 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
REVISIO DOO BIJELJINA 69,23345069,233450
MARKOVIĆ GORAN 9,2247609,224760
MEŠIĆ NASIR 1,4230221,423022
POPOVIĆ DANICA 1,0808521,080852
ANĐELIĆ IVAN 1,0171441,017144
SIJAČIĆ SAMID 0,8672950,867295
KNEŽEVIĆ SNEŽANA 0,6784590,678459
GRABIĆ MIRSAD 0,6536300,653630
DRAGIĆ ADMIR 0,5989610,598961
PILINDAVIĆ VLADIMIR 0,5930800,593080

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata