Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 78 1 79 54,79 0,21 55,00
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 81 1 82 99,79 0,21 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,99929329,999293
PREF AD BANJA LUKA 9,9999469,999946
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000415,000041
PEĆANAC MARINKO 2,8023452,802345
KECMAN DRAGAN 2,6350062,635006
GRBIĆ MILAN 1,9239191,923919
GRBIĆ DRAGAN 1,9239191,923919
KECMAN DRAGAN 1,9239191,923919
KOVAČEVIĆ RADOMIR 1,9239191,923919
LUKIĆ MILAN 1,9239191,923919
MARJANOVIĆ STANKO 1,9239191,923919

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata