Podaci o emitentu

Adresa TESLIĆ
74270 TESLIĆ
Telefon / Faks 053 431 300/053 431 796
Web www.destilacija.net
Email prs@destilacija.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 921 21 942 25,53 0,35 25,89
5%-10% 5 0 5 34,37 0,00 34,37
10%-25% 3 0 3 39,74 0,00 39,74
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 929 21 950 99,65 0,35 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŠKREBIĆ DRAŽEN 13,46115513,461155
ŠKREBIĆ MLADEN 13,37397913,373979
ĐURIĆ NATAŠA 12,90681212,906812
PREF AD BANJA LUKA 8,9010608,901060
ŠKREBIĆ GORAN 8,5388148,538814
ZIF PROF-PLUS DD SARAJEVO 6,6060516,606051
ŠKREBIĆ ZORAN 5,1796815,179681
VUKOVIĆ RADIVOJE 5,1460845,146084
MARKOČEVIĆ DARIO 4,5972854,597285
LUKIĆ OGNJEN 4,5946624,594662

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata