Podaci o emitentu

Adresa SVETOSAVSKA 10
79240 KOZARSKA DUBICA
Telefon / Faks 052 410 487/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 12.5.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 596 2 598 36,61 0,10 36,71
5%-10% 1 0 1 6,68 0,00 6,68
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 56,61 0,00 56,61
UKUPNO 599 2 601 99,90 0,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 12.5.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 29,11736429,117364
MANDIĆ ŽELJKO 27,48821327,488213
PETKOVIĆ VESELIN 6,6808626,680862
JONAŠ BOJAN 1,2762991,276299
VUJASIN MILE 0,4271230,427123
KOTUR DRAGAN 0,4240810,424081
KOVAČEVIĆ DUŠAN 0,3931560,393156
GVOZDEN LJUBAN 0,3888470,388847
LJEPOJEVIĆ MIODRAG 0,3858050,385805
MALIĆ ŽELJKO 0,3802280,380228

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Strahinja Šunjka direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Strahinja Šunjka predsjednik
Aleksandar Antonijević član
Branko Kecman član
Goran Zlojutro član
Milena Gašić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata