Podaci o emitentu

Adresa SVETOSAVSKA 10
79240 KOZARSKA DUBICA
Telefon / Faks 052 410 487/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 828 2 830 72,41 0,10 72,51
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 27,49 0,00 27,49
UKUPNO 829 2 831 99,90 0,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MANDIĆ ŽELJKO 27,48855927,488559
ARNAUT MILAN 0,4536820,453682
TATIĆ RADMILA 0,4507460,450746
MAKIVIĆ NADA 0,4301800,430180
BUKVA MILORAD 0,4287120,428712
VUJASIN MILE 0,4272690,427269
STOJNIĆ NATAŠA 0,4272440,427244
KOTUR DRAGAN 0,4243070,424307
JELISIĆ BOŽO 0,4213710,421371
BLAGOJEVIĆ STOJAN 0,4140310,414031

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Strahinja Šunjka direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Strahinja Šunjka predsjednik
Goran Zlojutro član
Zdravko Zečević član
Milena Gašić član
Stela Radivojević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata