Podaci o emitentu

Adresa KOZARSKIH USTANIKA 36
78400 GRADIŠKA
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 178 0 178 12,60 0,00 12,60
5%-10% 1 0 1 6,83 0,00 6,83
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 80,58 0,00 80,58
UKUPNO 181 0 181 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ECO TRADE DOO GRADIŠKA 50,55876850,558768
ŠMITRAN PETAR 30,01757130,017571
ALIBABIĆ SAMED 6,8278976,827897
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9998404,999840
KNEŽEVIĆ BOGOSLAV 0,1680460,168046
BORJANOVIĆ MARICA 0,1338620,133862
KLJAJIĆ DUŠKO 0,1338620,133862
BALTA MILAN 0,1255550,125555
UGRENOVIĆ DRAGUTIN 0,1255550,125555
DANILOVIĆ MILOVAN 0,1255550,125555
KOJIĆ MIROSLAV 0,1255550,125555
BALTA BORISLAV 0,1255550,125555
PAVIĆ SLAĐAN 0,1255550,125555
KLINCOV BORO 0,1255550,125555
BOSANČIĆ ŽELJKO 0,1255550,125555
STANIŠLJEVIĆ BOGDAN 0,1255550,125555
ĐORĐIĆ NENAD 0,1255550,125555
SANTRAČ RAJKO 0,1255550,125555
PAVIĆ VELIMIR 0,1255550,125555
PERIŠIĆ NOVAK 0,1255550,125555

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Borislav Balta direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Željko Popić predsjednik
Aleksa Milanović član
Boro Klincov član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragutin Janković predsjednik
Jovo Kosmajac član
Boško Puljarević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata