Podaci o emitentu

Adresa Veljka Mlađenovića bb
Telefon + 387 51 332 201
Web www.shpgroup.eu
Email celex@shpgroup.eu
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 2.2.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 82 4 86 0,73 0,06 0,79
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 2 2 0,00 99,21 99,21
UKUPNO 82 6 88 0,73 99,27 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.2.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ECO - INVESTMENT AS 60,69907860,699078
SHP HARMANEC A.S. 38,51292138,512921
CIKAČ SREĆKO 0,0529950,052995
TRUBAJIĆ GORAN 0,0411240,041124
DANILOVIĆ MAKSIM 0,0392540,039254
DODIG SRĐAN 0,0286630,028663
VRANJEŠ RADE 0,0224320,022432
MITROVIĆ SPASOJE 0,0224320,022432
BIJOL JURIJ 0,0218110,021811
MILINKOVIĆ BORISLAV 0,0211830,021183
EGIĆ SAVO 0,0211830,021183

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mario Blažević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Stevan Lomić predsjednik
Marcus Schwier član
Michal Vavrinčik član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata