Podaci o emitentu

Adresa NENADA KOSTIĆA 20, ZALUŽANI
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 385 507/051 385 034
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 284 9 293 9,24 0,37 9,61
5%-10% 1 0 1 6,80 0,00 6,80
10%-25% 4 0 4 83,58 0,00 83,58
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 289 9 298 99,63 0,37 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AUDI CENTAR BANJA LUKA 24,70189224,701892
PUZIĆ SLOBODAN 24,43787524,437875
MITROVIĆ ZORAN 20,48410720,484107
MILOSAVLJEVIĆ NATALIJA 13,95845313,958453
PREF AD BANJA LUKA 6,8032786,803278
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,4084423,408442
JASLAR MANOJLO 2,0127022,012702
LAKIĆ SLAVICA 0,3502230,350223
KUKIĆ MIRKO 0,0975100,097510
KAŠLJEVIĆ VLADO 0,0871270,087127

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1971. godine. Bavi se proizvodnjom proizvoda od betona. Posjeduje sertifikat ISO 9001:2000.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata