Robna kuća "BOSKA" trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Trg Krajine 2
Telefon + 387 51 308 770
Web
Email dakiclj@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.332 24 1.356 10,90 0,46 11,36
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 88,64 88,64
UKUPNO 1.332 25 1.357 10,90 89,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KABOSS PRO DOO BEOGRAD 88,64144588,641445
DRAGOJEVIĆ MIROSLAV 0,4221470,422147
PILINDAVIĆ VLADIMIR 0,2968330,296833
SALAMIĆ MILAN 0,1391210,139121
ŠIBAREVIĆ JAGODA 0,0886110,088611
BUNIĆ RADOSLAV 0,0773070,077307
ŠUŠNJAR MIODRAG 0,0708540,070854
NOVAKOVIĆ MIRJANA 0,0631810,063181
GLIŠIĆ PETAR 0,0590170,059017
BABIĆ MIRKO 0,0525460,052546

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ljubomir Dakić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Kostić predsjednik
Žarko Prelić član
Maja Dojčinović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata