Robna kuća "BOSKA" trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Trg Krajine 2
Telefon + 387 51 308 770
Web
Email dakiclj@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 19.1.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.440 28 1.468 16,11 0,88 16,99
5%-10% 1 0 1 7,68 0,00 7,68
10%-25% 1 0 1 16,81 0,00 16,81
> 25% 1 1 2 29,94 28,58 58,52
UKUPNO 1.443 29 1.472 70,54 29,46 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 19.1.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ZEKSTRA DOO BANJA LUKA 29,94323929,943239
KABOSS PRO DOO BEOGRAD 28,57917428,579174
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 16,80663016,806630
MANDIĆ GORAN 7,6790967,679096
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 2,9401752,940175
DRAGOJEVIĆ MIROSLAV 0,4221470,422147
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 0,2382140,238214
VENEK MILAN 0,2304270,230427
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 0,1625930,162593
SALAMIĆ MILAN 0,1391210,139121

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ljubomir Dakić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Kostić predsjednik
Žarko Prelić član
Maja Dojčinović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata