Podaci o emitentu

Adresa SIME LOZANČIĆA BB
74270 TESLIĆ
Telefon / Faks 065 522 960/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 34 0 34 14,31 0,00 14,31
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 2 0 2 35,67 0,00 35,67
> 25% 1 0 1 40,02 0,00 40,02
UKUPNO 38 0 38 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MIŠIĆ NEMANJA 40,02022240,020222
VASELIĆ MILIVOJE 24,86182224,861822
ĐUKIĆ MILENKO 10,80452910,804529
PREF AD BANJA LUKA 9,9999699,999969
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999854,999985
GORIČANAC RADOVAN 1,0496271,049627
SIMIĆ NOVO 0,9562240,956224
SMILJANIĆ MILORAD 0,8107250,810725
GORIČANAC VOJISLAV 0,7066870,706687
ĐEKIĆ NEDO 0,3118060,311806
ĐURIĆ MILOVAN 0,3118060,311806

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Grbić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radovan Malivojević predsjednik
Stojić Đuričić član
Nedeljko Mišić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nemanja Mišić predsjednik
Dobrivoje Klječanin član
Marko Gavrić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata