Podaci o emitentu

Adresa RUDNIČKA BB
79000 PRIJEDOR
Telefon / Faks 052 234 266/052 233 060
Web www.bosnamontaza.com
Email bosnamontaza@prijedor.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 27 2 29 7,17 0,01 7,18
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 92,82 0,00 92,82
UKUPNO 29 2 31 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ZDJELAR DARKO 47,74166947,741669
BERIĆ DUŠAN 45,07727245,077272
PEHAR DARIO 2,5037852,503785
PREF AD BANJA LUKA 2,2278092,227809
ZDJELAR DRAGO 0,4158910,415891
ZDJELAR DRAŠKO 0,2697770,269777
ŠIŠARICA LJILJANA 0,2351050,235105
SANTRAČ MARINA 0,2260340,226034
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,1192160,119216
JAKARA MARINA 0,1175350,117535

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata