Podaci o emitentu

Adresa SLATINSKA 8
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 334 100/051 300 624
Web www.banjaluckapivara.com
Email
Emisije emitenata

Područje djelatnosti

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata