Podaci o emitentu

Adresa BALKANA BB
70260 MRKONJIĆ GRAD
Telefon / Faks 050 211 554/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 405 2 407 17,81 0,23 18,03
5%-10% 2 0 2 14,90 0,00 14,90
10%-25% 2 0 2 37,40 0,00 37,40
> 25% 1 0 1 29,67 0,00 29,67
UKUPNO 410 2 412 99,77 0,23 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĐURĐEVIĆ ĐORĐE 29,67167329,671673
VIDOVIĆ NIKOLA 24,89537124,895371
KREMENOVIĆ MILIVOJ 12,50003812,500038
PUZIĆ SLOBODAN 8,1170138,117013
PREF AD BANJA LUKA 6,7811576,781157
PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 3,8471833,847183
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,3905023,390502
ALIBABIĆ ŠERIF 2,2505192,250519
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 2,1718952,171895
DAŠIĆ BORISLAV 0,3824160,382416

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Vitomir Roža direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Jaslar predsjednik
Siniša Vidović član
Zoran Šekarić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branka Đukić predsjednik
Jovan Kalaba član
Milivoj Kukavica član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata