Akcionarsko društvo drvne industrije "BJELAŠNICA" Pale - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Podgrab bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 188 2 190 37,73 0,00 37,73
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 1 0 1 17,27 0,00 17,27
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 192 2 194 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 30,00050030,000500
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 17,26850517,268505
PREF AD BANJA LUKA 9,9999719,999971
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000155,000015
MAJKALOVIĆ ALEKSANDAR 4,7643504,764350
ŠARENAC SRĐAN 0,6125160,612516
DANOJLIĆ NOVAK 0,5905140,590514
ČEKIĆ SLOBODAN 0,5772780,577278
GRAČANIN ZORAN 0,5111550,511155
DANOJLIĆ VLAJKO 0,5111550,511155

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragomir Stjepanović stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata