Podaci o emitentu

Adresa PODGRAB BB
71420 PALE
Telefon / Faks 057 249 340/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 188 2 190 37,73 0,00 37,73
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 1 0 1 17,27 0,00 17,27
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 192 2 194 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 30,00050030,000500
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 17,26850517,268505
PREF AD BANJA LUKA 9,9999719,999971
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000155,000015
MAJKALOVIĆ ALEKSANDAR 4,7643504,764350
ŠARENAC SRĐAN 0,6125160,612516
DANOJLIĆ NOVAK 0,5905140,590514
ČEKIĆ SLOBODAN 0,5772780,577278
GRAČANIN ZORAN 0,5111550,511155
DANOJLIĆ VLAJKO 0,5111550,511155

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Gavro Šarenac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Niko Batinović predsjednik
Miroslav Čović član
Mihajlo Rodić član
Mladen Kravić član
Nenad Ristović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miloš Jovanović predsjednik
Radoslav Marilović član
Boro Bujak član
Milan Pušara zamjenik člana

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata