Komunalno preduzeće "BUDUĆNOST" akcionarsko društvo Laktaši

Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva 63
Telefon + 387 51 532 072
Web www.buducnost.laktasi.net
Email buducnostadl@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 27 0 27 13,17 0,00 13,17
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 21,83 0,00 21,83
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 29 0 29 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD LAKTAŠI 65,00006865,000068
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 21,83243121,832431
PILIPOVIĆ BRANKO 1,6590501,659050
MITROVIĆ DUŠAN 1,2820041,282004
KALABA ČEDO 1,0256281,025628
ĆETOJEVIĆ BORISLAV 1,0105291,010529
STANIĆ MARINKO 0,8748220,874822
KESIĆ PEĐA 0,7692520,769252
KESIĆ MILAN 0,6033470,603347
VUKOVIĆ ĐURAĐ 0,5128140,512814

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Kelečević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Bojana Vokić predsjednik
Ognjen Vulin zamjenik predsjednika
Dejan Škrbić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata