Podaci o emitentu

Adresa IVANA FRANJE JUKIĆA 11
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 21.10.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 786 4 790 30,64 0,45 31,09
5%-10% 1 0 1 8,06 0,00 8,06
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 60,85 0,00 60,85
UKUPNO 789 4 793 99,55 0,45 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.10.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VIDOVIĆ JOVAN 34,44372334,443723
SERVIS VIDOVIĆ DOO BANJA LUKA 26,40187426,401874
PREF AD BANJA LUKA 8,0606718,060671
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 4,4649304,464930
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0303514,030351
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 2,9999922,999992
DUIF POLARA INVEST AD - OMIF PRIVREDNIK INVEST 1,2226081,222608
MEMIĆ HILMIJA 0,2683550,268355
KESEROVIĆ MATO 0,2177280,217728
TEŠIĆ RADE 0,2129170,212917

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Jaslar direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Manojlo Jaslar predsjednik
Vojin Marić član
Zoran Šekarić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mica Kozlik predsjednik
Vinka Aleksić član
Milenko Štrbac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]