Podaci o emitentu

Adresa VUKA KARADŽIĆA BB
71123 LUKAVICA
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 150 0 150 21,90 0,00 21,90
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 48,16 0,00 48,16
> 25% 1 0 1 29,94 0,00 29,94
UKUPNO 154 0 154 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BOŽOVIĆ MLAĐEN 29,94150829,941508
N TRADE DOO 16,40064716,400647
ELKO DOO SRPSKO SARAJEVO 16,29723716,297237
K-INEL DOO SRPSKO SARAJEVO 15,45978115,459781
KOPRIVICA JASMINA 4,7949034,794903
ČETKOVIĆ VLADO 0,9239780,923978
MRŠIĆ DANKA 0,4199270,419927
KOVAČ PREDRAG 0,3991490,399149
BOSILJČIĆ RELJA 0,3577000,357700
MIŠOVIĆ NENAD 0,3265860,326586

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Predrag Nešić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jasmina Koprivica predsjednik
Jelena Trnčić član
Miroslav Grgić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata