Podaci o emitentu

Adresa Jevrejska 85
78000 Banja Luka
Telefon / Faks 051 230 020/
Web
Email atlantisadbanjaluka@gmail.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 274 2 276 2,91 0,01 2,92
5%-10% 3 0 3 19,12 0,00 19,12
10%-25% 4 1 5 65,71 12,24 77,96
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 281 3 284 87,74 12,26 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STANIVUKOVIĆ UROŠ 23,66818323,668183
IVANKOVIĆ MILAN 20,49781120,497811
LOVIĆ SVETOLJUB 12,24294712,242947
TELALOVIĆ ZLATKO 10,86160710,861607
ĆORIĆ GORAN 10,68718310,687183
IVANKOVIĆ DARIO 7,2843877,284387
078 COMMERCE DOO BANJA LUKA 6,3483516,348351
METROMEDIA DOO BANJA LUKA 5,4876425,487642
GAGULA SAVA 0,1154730,115473
TELIĆ DARKO 0,0481750,048175

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Svetoljub Lović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Svetoljub Lović predsjednik
Ivana Lović član
Lazar Lović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata