Podaci o emitentu

Adresa Jevrejska 85
Telefon + 387 51 230 020
Web
Email atlantisadbanjaluka@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 270 2 272 2,83 0,01 2,84
5%-10% 1 0 1 6,35 0,00 6,35
10%-25% 1 0 1 10,69 0,00 10,69
> 25% 0 1 1 0,00 80,12 80,12
UKUPNO 272 3 275 19,86 80,14 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LOVIĆ SVETOLJUB 80,12339680,123396
ĆORIĆ GORAN 10,68718310,687183
078 COMMERCE DOO BANJA LUKA 6,3483516,348351
GAGULA SAVA 0,1154730,115473
TELIĆ DARKO 0,0481750,048175
HUSEINBEGOVIĆ FARUK 0,0454280,045428
RADANOVIĆ GOJKO 0,0442660,044266
PAVLOVIĆ MIRJANA 0,0352860,035286
LATINČIĆ MILAN 0,0309550,030955
HOTILOVAC ARIF 0,0256720,025672
JAĆIMOVIĆ LJUBISAV 0,0256720,025672
MARJANOVIĆ BORE 0,0256720,025672

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Svetoljub Lović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Svetoljub Lović predsjednik
Ivana Lović član
Lazar Lović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata