Podaci o emitentu

Adresa NIKOLE PAŠIĆA 7
73240 VIŠEGRAD
Telefon / Faks 058 620 112/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 60 0 60 20,00 0,00 20,00
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 63 0 63 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA VIŠEGRAD 64,99920164,999201
PREF AD BANJA LUKA 9,9999549,999954
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000235,000023
KNEŽEVIĆ NEBOJŠA 0,9807530,980753
MANIGODA MILOVAN 0,8845860,884586
PERIĆ SLOBODAN 0,8845860,884586
SIKIRIĆ GORAN 0,8557270,855727
MILISAVLJEVIĆ ŽARKO 0,8172790,817279
MILIČEVIĆ BOGOSAV 0,7499720,749972
SIKIRIĆ CVIJETIN 0,7307930,730793

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Svetlana Grujić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Slađana Savić predsjednik
Žarko Milisavljević član
Ivana Milutinović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata