Autoprevoz Kozarska Dubica a.d. Kozarska Dubica - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Putnika bb
79240 KOZARSKA DUBICA
Telefon / Faks 052 418 195/052 418 194
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 21.10.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 49 0 49 4,90 0,00 4,90
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 95,10 0,00 95,10
UKUPNO 50 0 50 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.10.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JELIČIĆ DRENKA 95,10370495,103704
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,4726103,472610
MILJUŠ MILOVAN 0,1086210,108621
ŠIPKA ŽARKO 0,1002750,100275
KOS STEVO 0,0920500,092050
KOS DRAGAN 0,0731800,073180
VUJNOVIĆ DRAGO 0,0706400,070640
ZARIĆ STOJANKA 0,0354410,035441
PEKIĆ DUBRAVKA 0,0330220,033022
SEKULIĆ MILAN 0,0280630,028063

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Ljubomir Marjanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Bašić predsjednik
Gordana Bjelajac član
Milena Bijelić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mustafa Ćoralić predsjednik
Dragan Pekić član
Mirko Kos član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]