Podaci o emitentu

Adresa PUT SRPSKIH BRANILACA 35
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 308 855/051 308 671
Web www.autoprevoz.org
Email info@autoprevoz.org
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.413 18 1.431 36,88 0,76 37,64
5%-10% 1 0 1 8,11 0,00 8,11
10%-25% 3 0 3 54,26 0,00 54,26
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 1.417 18 1.435 99,24 0,76 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BABIĆ ŽIVKO 24,82731424,827314
ĐURIĆ SLADOMIR 19,12571419,125714
DUBOČANIN VID 10,30325410,303254
PREF AD BANJA LUKA 8,1072258,107225
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0536174,053617
CELESTINA IGOR 0,4833620,483362
ALIBABIĆ SAMED 0,3623850,362385
ZELJKOVIĆ OBRAD 0,2022570,202257
JUNUZOVIĆ NEDŽAD 0,1891590,189159
ŠIKMAN MOMIR 0,1718170,171817

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Dejan Mijić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nebojša Glamočak predsjednik
Borislav Babić član
Goran Račić član
Dragan Gajanin član
Dragoslav Mihajlović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata