Podaci o emitentu

Adresa RAJKA DUKIĆA BB
78230 KNEŽEVO
Telefon / Faks 051 591 685/051 591 686
Web
Email alumina@inecco.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 21.10.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 339 21 360 44,27 4,93 49,20
5%-10% 3 0 3 24,70 0,00 24,70
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 26,10 0,00 26,10
UKUPNO 343 21 364 95,07 4,93 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.10.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PAVLOVIĆ MLADEN 26,09925926,099259
PREF AD BANJA LUKA 9,9999869,999986
KUKO SANEL 9,3367189,336718
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 5,3669485,366948
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6898544,689854
ALIBABIĆ SAMED 2,3649912,364991
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 1,9294751,929475
DRUŠTVO VIB AD BANJA LUKA 1,7576181,757618
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 1,2497851,249785
ERŽEN BORIS 0,7990240,799024

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1979. godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja aluminijske i pvc stolarije svih vrsta, samostalni objekti-kiosci i termoizolaciono staklo. Implementiran je ISO 9001/2000.

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Mladen Pavlović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Uroš Vujić predsjednik
Ilija Tučić zamjenik predsjednika
Miroslav Aleksić član
Radenko Obradović član
Vesna Pavlović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milovan Borojević predsjednik
Milorad Nagraisalović član
Ostoja Bojić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]