Podaci o emitentu

Adresa NJEGOŠEVA BB
75440 VLASENICA
Telefon / Faks 056 734 484/056 734 484
Web www.alpro-vl.com
Email office@alpro-vl.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 448 16 464 10,69 0,66 11,35
5%-10% 1 0 1 9,93 0,00 9,93
10%-25% 1 0 1 17,35 0,00 17,35
> 25% 0 1 1 0,00 61,37 61,37
UKUPNO 450 17 467 37,97 62,03 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ALUMIL YU INDUSTRY AD NOVA PAZOVA 61,37069261,370692
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 17,34735217,347352
PREF AD BANJA LUKA 9,9318419,931841
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9659244,965924
SIDIRAS CHRISTOS 0,7679800,767980
VUKOJE JANKO 0,2387920,238792
PETEH EMIL 0,2124780,212478
ŠMIGOC IVICA 0,1772860,177286
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN 0,1327980,132798
BANKA SRPSKE AD BANJA LUKA - U STEČAJU 0,0943530,094353

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

AD"ALPRO" je član grupacije ALUMIL, koja je vodeći proizvođač arhitektonskih aluminijumskih profila i sistema na području Jugoistočne Evrope. Našim kupcima obezbjeđujemo visokotehnološka integralna rješenja u modernoj arhitekturi, a koja su rezultat višegodišnjeg rada tima naših stručnjaka. Proces razvoja se nikada ne završava, tako da stalno radimo na usavršavanju i poboljšanju naših proizvoda, ali i na razvoju potpuno novih proizvoda koji proširuju mogućnosti moderne arhitekture. Svi naši proizvodi su urađeni u skladu sa odgovarajućim evropskim i svjetskim standardima, o čemu svjedoče odgovarajući sertifikati kod vodećih evropskih i američkih sertifikacionih kuća. AD"ALPRO" posjeduje sertifkate ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004, što je garancija postojanosti kvaliteta i stalnog unapređenja kvaliteta.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Vladan Nastić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Georgios Mylonas predsjednik
Bojan Bundalo član
Charikleia Lozinsky član
Dimitrios Koutsoupias član
Evangelia Mylona član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata