Podaci o emitentu

Adresa KRALJA PETRA I 55
89101 TREBINJE
Telefon / Faks 059 240 685/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 21.10.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 117 0 117 10,40 0,00 10,40
5%-10% 1 0 1 8,34 0,00 8,34
10%-25% 0 1 1 0,00 24,90 24,90
> 25% 0 1 1 0,00 56,36 56,36
UKUPNO 118 2 120 18,74 81,26 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.10.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KOSTOVIĆ ALEX 56,36409856,364098
AMSUM HOLDINGS LTD 24,89863524,898635
KOZIĆ DUŠAN 8,3407928,340792
KOMRAD DOO TREBINJE 3,7174283,717428
SRPSKO - PRAVOSLAVNI MANASTIR U TVRDOŠU 1,1841461,184146
VUJIĆ LUKA 0,2286130,228613
IVANKOVIĆ MIRKO 0,1611480,161148
MILIĆ TOMO 0,1611480,161148
VLAČIĆ ŽELJKO 0,1512960,151296
BOKONJIĆ STEFAN 0,1512960,151296
BERAK MILOSAV 0,1512960,151296
DOŠLO RADENKO 0,1512960,151296
MILJKOVIĆ ĐORĐO 0,1512960,151296

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Nevenko Kuvač direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dušan Kozić predsjednik
Sava Mirić član
Aleksandar Čolić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]