Podaci o emitentu

Adresa KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 111
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 535 216/051 535 217
Web
Email aerobl@inecco.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 21.10.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 651 8 659 15,07 1,10 16,17
5%-10% 2 0 2 19,14 0,00 19,14
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 64,69 0,00 64,69
UKUPNO 654 8 662 98,90 1,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.10.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 64,69084471,237259
PREF AD BANJA LUKA 9,95065510,957616
AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA 9,1895940,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9752885,478764
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 3,9391254,337747
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 1,3289721,463457
TODOROVIĆ DEJAN 1,0804861,189826
ŽIGON IZTOK 1,0673011,175307
NOVA BANKA AD BANJA LUKA 0,6099710,671697
REPUBLIKA SRPSKA 0,4937920,543761

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Velimir Bobić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marinko Bašić izvršni direktor
Milan Dragić izvršni direktor
Pero Karanović izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marina Todorović predsjednik
Milorad Sajić član
Savo Marjanac član
Anđelko Šobot član
Željko Rodić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]