Podaci o emitentu

Adresa MAJKE JUGOVIĆA BB
74450 BROD
Telefon / Faks 053/610 071/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 5 0 5 5,26 0,00 5,26
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 84,74 0,00 84,74
UKUPNO 7 0 7 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
"SCAI-ADAPTER"D.O.O. 84,73701084,737010
PREF AD BANJA LUKA 9,9999969,999996
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999984,999998
ĆIRIĆ NADA 0,1461090,146109
VRANJKOVIĆ ILIJA 0,0657540,065754
OLJAČA VANJA 0,0365330,036533
GRUJIĆ STANISLAV 0,0146010,014601

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

 

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Slaven Pekić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Drago Nikolić predsjednik
Aleksandar Prodanović član
Biljana Bardak-Čolić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marija Simirdžija predsjednik
Savo Kojić član
Zdravko Broćilović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata