Objave

25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
25.11.2021. 13:14 Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara
3.6.2021. 14:56 Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
11.3.2021. 14:22 Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac - Finansijski izvještaj za 2020. godinu
19.11.2020. 13:18 Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara
13.8.2020. 13:10 Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac - Note uz finansijski izvještaj za 2019. godinu
27.11.2019. 13:59 Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara
20.11.2018. 09:09 Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara
29.5.2018. 08:39 Novi segmenti na slobodnom tržištu
1.12.2017. 13:02 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
30.11.2017. 08:44 Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara
5.7.2017. 13:10 Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac - Revizorski izvještaj za 2015. godinu
3.7.2017. 13:07 Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac - Mišljenje nezavisnog revizora za FI 2015
1.6.2017. 13:07 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
13.3.2017. 15:57 Privremeno zaustavljanje trgovanja hartijama od vrijednosti emitenata koji nisu dostavili revizorske izvještaje za 2015. godinu
1 2 3 

Ukratko

Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac
Oznaka HOV: MTKS-R-A
ISIN: BA100MTKSRA7
CFI: ESVUFR
RIC: MTKS.BJ
FIGI: BBG000TXPPH4
Posljednja cijena: 0,14 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 17.7.2009. 12:00:36
Status: Trading
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju