Objave

25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
1.6.2018. 13:09 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata nad kojim je otvoren postupak stečaja ili likvidacije
29.12.2015. 13:41 Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju - Zaključen stečajni postupak
30.11.2012. 13:01 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.6.2012. 08:48 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
16.5.2012. 15:22 Inbel a.d. Banja Luka - Otvoren stečajni postupak
1.12.2011. 14:32 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
17.10.2011. 13:28 Inbel a.d. Banja Luka - Privremeno zaustavljanje trgovanja
17.10.2011. 13:28 Inbel a.d. Banja Luka - pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka
22.6.2011. 14:09 IRB RS a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje PREF-om RS i DUIF-i– Aukcija za paket akcija 52 preduzeća
14.10.2009. 14:12 Inbel a.d. Banja Luka - Izvještaj o trenutnom stanju u preduzeću
3.6.2009. 15:35 IRB RS - Javni poziv za izražavanje zainteresovanosti za kupovinu akcija
9.5.2007. 08:43 Inbel a.d. Banjaluka - KHOV RS Rješenje o podjeli društva Belfan a.d. Banjaluka
6.4.2006. 00:00 Inbel a.d. Banja Luka - KHOV RS ponuda za preuzimanje
2.3.2006. 00:00 “INBEL” a.d. Banja Luka - KHOV RS Utvrđena obaveza objavljivanja Ponude o preuzimanju
1 2 

Ukratko

Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju
Oznaka HOV: INBL-R-A
ISIN: BA100INBLRA2
CFI: ESVUFR
RIC: INBL.BJ
FIGI: BBG000QW5576
Posljednja cijena: 0,12 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 30.11.2006. 0:00:00
Status: Suspended
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Zaključen stečaj