Objave

2.9.2021. 13:02 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Zapisnik sa 35. vanredne Skupštine akcionara
31.8.2021. 09:11 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Konsolidovani revizorski izvještaj za 2020. godinu
30.8.2021. 13:01 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Konsolidovani izvještaj o poslovanju za 2020. godinu
30.8.2021. 13:01 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu
27.8.2021. 13:01 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - odluke 35. Skupštine akcionara
24.8.2021. 08:01 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Izvještaj sa 35. vanredne Skupštine akcionara
9.8.2021. 08:37 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Ispravka saziva 35. vanredne Skupštine akcionara
6.8.2021. 13:42 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - prijedlozi odluka 35. Skupštine akcionara
6.8.2021. 09:21 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva 35. vanrednu Skupštinu akcionara
30.7.2021. 08:33 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
6.7.2021. 13:34 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Zapisnik sa 34. Skupštine akcionara
30.6.2021. 13:02 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - odluke 34. vanredne Skupštine akcionara
25.6.2021. 14:54 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Izvještaj o značajnim događajima
25.6.2021. 13:07 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Revizorski izvještaj za 2020. godinu
9.6.2021. 14:05 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - prijedlozi odluka 34. vanredne Skupštine akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ukratko

Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
Oznaka HOV: HEDR-R-A
ISIN: BA100HEDRRA6
CFI: ESVUFR
RIC: HEDR.BJ
FIGI: BBG000TD5WX7
Posljednja cijena: 0,20 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 15.9.2021. 9:31:19
Status: Trading
RSS