"BOBAR BANKA" akcionarsko društvo Bijeljina - u stečaju

Ukratko

Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju
Oznaka HOV: BBRB-P-C
ISIN: BA100BBRBPC9
CFI: EPNEFR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Otvoren stečaj