Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji


30.7.2021. 08:36 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
3.6.2021. 13:51 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
2.3.2021. 14:44 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2020. godinu
13.8.2020. 13:03 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2019. godinu
3.8.2020. 15:39 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2020. godinu
28.2.2020. 15:46 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
1.8.2019. 13:05 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
28.2.2019. 15:00 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
1.8.2018. 13:02 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu
2.3.2018. 15:09 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2017. godinu - ispravka
26.2.2018. 15:32 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2017. godinu
4.8.2017. 13:27 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu
7.4.2017. 14:36 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2016. godinu
8.8.2016. 08:14 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2016. godinu
1.3.2016. 13:00 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2015. godinu
1 2 

Revizorski izvještaji


Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.