Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LTRS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
LTRS-R-A 201322.9.2014.122.7800,0408  10.11.2014.31.10.2014.29.10.2014.
LTRS-R-A 201224.7.2013.191.8130,0638  2.9.2013.15.8.2013.13.8.2013.
LTRS-R-A 201126.7.2012.134.8530,0448  3.9.2012.20.8.2012.16.8.2012.
LTRS-R-A 201011.7.2011.414.3010,1377  1.9.2011.15.8.2011.11.8.2011.
LTRS-R-A 200920.7.2010.302.8070,1007  10.9.2010.30.8.2010.26.8.2010.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.313.767 3.476.323
Tekuća sredstva 977.429 757.514
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 721.571 378.809
Aktivna vremenska razgraničenja 7.426 11.480
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.291.196 4.233.837
Pasiva
Kapital 84.380 371.919
Osnovni kapital 2.275.983 2.275.983
Rezerve
Revalorizacione rezerve 7.000 7.000
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 42.036 46.261
Dugoročne obaveze 1.532.168 471.048
Kratkoročne obaveze 2.632.612 3.344.609
Pasivna vremenska razgraničenja 3.156 2.862
Poslovna pasiva 4.291.196 4.233.837
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 4.219.769 3.727.711
EBITDA 33.228 -1.185.098
Amortizacija 176.253 175.255
EBIT -143.025 -1.360.353
Rashodi kamata 144.514 163.910
Dobitak prije poreza -287.539 -1.524.263
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -287.539 -1.524.263
Prosječan broj zaposlenih 98,92 98,42
Prihod po zaposlenom 42.658,40 37.875,54
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.342.087 8.949.838
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.520.957 9.333.562
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -178.870 -383.724
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 143 58
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 18.003 31.976
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -17.860 -31.918
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.533.168 309.600
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 993.676 521.149
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 539.492 -211.549
Ukupni prilivi gotovine 11.875.398 9.259.496
Ukupni odlivi gotovine 11.532.636 9.886.687
Neto priliv (odliv) gotovine 342.762 -627.191
Gotovina na početku obračunskog perioda 378.809 1.006.000
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 721.571 378.809

Skraćeni finansijski pokazatelji [LTRS-R-A]

P/S 0,4450
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1263
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,5302
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0371
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 22,2527
Tržišna kapitalizacija 1.877.686
Prinos na aktivu (ROA) -6,75%
Prinos na kapital (ROE) -126,03%
Neto marža -6,81%
EBITDA marža 0,79%
Ukupan prihod 4.275.234