Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KRJN-R-A 202130.6.2022.2.032.0570,1800  28.7.2022.21.7.2022.20.7.2022.
KRJN-R-A 202030.6.2021.5.080.1410,4500  26.7.2021.21.7.2021.20.7.2021.
KRJN-R-A 201827.6.2019.3.048.0850,2700  26.7.2019.18.7.2019.17.7.2019.
KRJN-R-A 201612.12.2016.2.000.0000,1772  5.1.2017.3.1.2017.30.12.2016.
KRJN-R-A 20146.10.2015.3.000.0000,2657  2.11.2015.27.10.2015.26.10.2015.
KRJN-R-A 200824.3.2009.20.000.0001,7700  21.4.2009.14.4.2009.10.4.2009.
KRJN-R-A 200829.12.2008.5.309.3830,4700  28.1.2009.20.1.2009.16.1.2009.
KRJN-R-A 2007 3.000.0000,2657  19.5.2008.30.4.2008.24.4.2008.
KRJN-R-A 2006 3.037.1270,2690  17.12.2007.3.12.2007.29.11.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 37.366.326 34.978.516
Tekuća sredstva 31.497.131 32.804.655
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.636.564 2.963.079
Aktivna vremenska razgraničenja 205.223 263.548
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 68.863.457 67.783.171
Pasiva
Kapital 62.996.711 63.294.384
Osnovni kapital 11.289.203 11.289.203
Rezerve 1.128.920 1.128.920
Revalorizacione rezerve 1.657.970 1.694.013
Neraspoređeni dobitak 48.903.295 49.156.214
Rezervisanja 4.284.073 2.837.060
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.582.673 1.651.727
Pasivna vremenska razgraničenja 203.577 340.386
Poslovna pasiva 68.863.457 67.783.171
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 15.957.813 9.352.167
EBITDA 5.850.155 3.976.947
Amortizacija 374.749 373.822
EBIT 5.475.406 3.603.125
Rashodi kamata 8 2.131
Dobitak prije poreza 5.475.398 3.600.994
Porezi iz dobitka 684.219 310.456
Neto dobitak 4.791.179 3.290.538
Prosječan broj zaposlenih 120,00 127,00
Prihod po zaposlenom 132.981,78 73.639,11
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.186.227 9.602.572
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.721.342 9.581.240
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 9.464.885 21.332
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 30.612 5.541.393
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.779.907 3.989.490
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.749.295 1.551.903
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.056.607 919
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.056.607 -919
Ukupni prilivi gotovine 20.216.839 15.143.965
Ukupni odlivi gotovine 18.557.856 13.571.649
Neto priliv (odliv) gotovine 1.658.983 1.572.316
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.963.079 1.390.763
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 14.502
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.636.564 2.963.079

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRJN-R-A]

P/S 2,4760
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,4244
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,2469
Dividenda po akciji 0,1800
Racio plaćanja dividende 0,4241
Dividendna stopa 5,14%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,5803
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6272
Tržišna kapitalizacija 39.512.211
Prinos na aktivu (ROA) 7,01%
Prinos na kapital (ROE) 7,59%
Neto marža 30,02%
EBITDA marža 36,66%
Ukupan prihod 14.555.483