Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Transtter a.d. Brod [TRST-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -1,92%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -1,67%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,78%
Operativna marža -359,75%
Marža prije poreza -629,24%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -79.780
EBITDA -1.019
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 763.471
Vrijednost preduzeća (EV) 1.844.257
Neto dug 1.080.786
EV / Tržišna kapitalizacija 2,4156
Ukupne obaveze/ EV 0,5865
Neto dug / EV 0,5860
EV / EBIT -23,1168
EV / EBITDA -1.809,8699
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -17,31%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1120
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,3838
Racio tekuće likvidnosti 0,4753
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 7.901.213
Sredstva / Kapital 1,1586
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -2,4428
Altman Z-Skor 0,2866
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6253
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,1586
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,1369