Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Telekom Srpske a.d. Banja Luka [TLKM-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 10,85%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 5,79%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 6,47%
Operativna marža 21,63%
Marža prije poreza 18,76%
Neto marža 17,33%
EBITDA marža 47,76%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,5041
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,3162
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,3363
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 206.186
Free Cashflow 164.262.863
EBIT 91.446.465
EBITDA 204.732.419
Racio pokrivenosti dividende 2,5450
Dividenda po akciji 0,0594
Racio plaćanja dividende 0,3929
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 746.903.308
Vrijednost preduzeća (EV) 1.373.323.316
Neto dug 626.420.008
EV / Tržišna kapitalizacija 1,8387
Ukupne obaveze/ EV 0,4679
Neto dug / EV 0,4561
EV / EBIT 15,0178
EV / EBITDA 6,7079
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1512
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 10,0523
P/E 52W High 10,5813
P/E 52W Low 6,7456
Dividendna stopa 3,91%
Dividendna stopa 52W High 5,82%
Dividendna stopa 52W Low 3,71%
Stopa zarade 9,95%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 1,0929
Prihodi od prodaje po akciji 0,8724
P/S 1,7424
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,3349
Racio tekuće likvidnosti 0,3830
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 637.800
Sredstva / Kapital 1,9403
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 24,8830
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,3341
Prihodi od prodaje / Zalihe 25,1049
Prihodi od prodaje / Potraživanja 4,8070
Prihodi od prodaje / Radni kapital -1,9731
Pokrivenost kamata 10,7684
Altman Z-Skor 1,1051
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3908
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,4251
Ukupne obaveze / Kapital 0,9403
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,4846