Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Plasmo a.d. Modriča [PLSM-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 1,42%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 1,41%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 1,96%
Operativna marža 23,26%
Marža prije poreza 68,98%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 0
EBIT 10.400
EBITDA 13.146
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 197.489
Vrijednost preduzeća (EV) 202.366
Neto dug 4.877
EV / Tržišna kapitalizacija 1,0247
Ukupne obaveze/ EV 0,0291
Neto dug / EV 0,0241
EV / EBIT 19,4583
EV / EBITDA 15,3937
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0411
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 18,9893
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 5,27%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,2823
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 2,4295
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 1,0084
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 20,3468
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,7632
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0084
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0083